VISI BIMBEL I’M SMART

Menjadikan I’M SMART sebagai bimbingan dan klinik belajar yang dapat mencetak Sumber Daya Insani yang Cerdas dan berkarakter positif, berprestasi guna kemajuan bangsa dan negara .

 

MISI BIMBEL I’M SMART

  • Berkarya dan berkhidmat pada kebaikan dan kemajuan dalam dunia pendidikan.
  • Sebagai tempat pengembangan potensi peserta didik ataupun para tentor dan tenaga professional i’M SMART dalam rangka mencetak sumber daya insani yang cerdas dan matang.
  • Turut membantu pemerintah untuk mencetak peserta didik yang menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran, kebaikan, percaya diri,kemandirian, rendah hati, berkarakter positif dan berakhlak karimah.
  • Sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi Tentor dan tenaga professional I’M SMART